Team
Principle Investigator
Researchers
Alena Korshunova, PhD
Kinetochore-microtubule interactions
Vadim Mustyatsa
Optical microscopy and in vitro reconstitution of MAP-microtubule interaction
Anna Boyakhchyan
Development of new anti-mitotic drugs
Graduate students
Dmitrii Vinogradov
Modeling of microtubules using Brownian dynamics approach
Veronika Alexandrova
Monte Carlo simulations of microtubule dynamic instability and its regulation
Iuliia Lopanskaya
Multiscale modeling of microtubule-NDC80 interactions
Mikhail Anisimov
In vitro and in silico reconstitution of microtubule dynamics and their regulation by MAPs and drugs
Undergraduate students
Liubov Makarova
Search for new anti-mitotic drugs
Igor Eltsov
Brownian dynamics simulations of tubulins
Alexey Tishchenko
Vladislav Karnaukhov
Ilya Lifshits
Egor Pozdnyakov
Dmitry Gordeev
Elizaveta Khotlubei
Collaborators
Richard McIntosh
MCDB Department, University of Colorado, Boulder, CO, USA
Antonina Roll-Mecak
NINDS, NIH, Bethesda, MD, USA
Ilya Kovalenko
Department of Biology, Lomonosov Moscow State University
Orekhov Phillip
Moscow Institute of Physics and Technology (Dolgoprudny, Russia)
Alumni
Ulyana Rovenskih 2019-2022
Maxim Vovchenko
2018-2021
Artem Adonin
2020-2021
Anastasia Kilina 2018-2021
Nikita Ustinov 2019-2020
Marina Sarantseva 2016-2019
Alexandr Kostarev 2016-2019
Sabina Mukba 2017-2018Ilya Cheremushkin 2017-2018
Stepan Konev 2016-2018
Alexander Zayсev 2015-2018
Alina Murtazina 2016-2017
Vladimir Ryzhykh 2015-2017
Tatyana Akhmadeeva 2015-2017
Marina Orlova 2015-2017